Планування дентальної імплантації з помірною атрофією альвеолярного відростка. Клінічний випадок

06.05.2015

Дентальная імплантація в останні роки все частіше застосовується як один з методів лікування пацієнтів при ортопедичних проблемах. Паралельно з постійним поліпшенням систем дентальних імплантів також і вдосконалюються рентгенологічні методи діагностики не тільки для діагностики наявності патологічних процесів, але і на стадії планування імплантації для забезпечення успішного лікування.
Саме конусно-променева комп’ютерна томографія в наш час стала запорукою якісного планування та безпечного лікування. Ми хочемо представити Вашій увазі клінічний випадок планування дентальної імплантації з помірною атрофією альвеолярного відростка, виконаного в нашій лабораторії.

КЛКТ с умеренной атрофией альвеолярного отростка

Мал. 1. Знімок конусно-променевим комп’ютерним томографом i-CAT Gendex CB-500 на якому візуалізується помірна атрофія альвеолярного відростка.

Дані комп’ютерної томографії, виконані на кращому обладнанні в своєму класі, а саме конучно-променевому томографі i-CAT Gendex CB-500 дозволили визначити помірну атрофію альвеолярного відростка, топографію нижньощелепного каналу, верхньощелепних синусів, оцінити якість і лінійні розміри доступної кістки нижньої і верхньої щелепи для імплантації.

Також були створені тривимірні віртуальні моделі верхньої та нижньої щелеп. На верхній щелепі топографія дна верхньощелепного синуса і умови залишкової альвеолярної кістки дозволили прийняти рішення про імплантацію з одномоментною субантральною аугментацією.
Виртуальная модель верхней челюсти

Мал. 2. Віртуальна модель верхньої щелепи з топографією дна верхньощелепного синуса.

Умови доступної кістки на нижній щелепі справа демонструють неможливість безпечного впровадження імплантату в традиційному положенні без попередньої аугментації гребеня. Оскільки пацієнт відмовився від попередньої аугментації, прийнято рішення в області відсутнього 46 зуба розмістити імплантат вестибулярніше нерва.
Виртуальная модель нижней челюсти

Мал. 3. Віртуальна модель нижньої щелепи з візуалізацією доступної кістки справа.

Для точної реалізації віртуального плану імплантації надруковані хірургічні шаблони для свердління з опорою зуби і слизову. У ранньому і пізньому післяопераційному періоді не було ніяких клінічних проявів травми або компресії нерву.

Хирургические шаблоны

Мал. 4. Хірургічні шаблони для свердління з опорою на зуби і слизову.

Впроваджено десять імплантатів розрахованих розмірів в раніш запланованому місці.

Дентальная имплантация при атрофии альвеолярного отростка

Мал. 5. Результат проведення дентальної імплантації із застосуванням хірургічних шаблонів з опорою на зуби і слизову при помірній атрофії альвеолярного відростку.

Leave a Comment