Екхондрома верхньої щелепи. Клінічний випадок

18.03.2015

Хондрома – один з видів доброякісної пухлини скелета людини. Даний вид пухлини, як правило, складається з зрілого гіалінового хряща. Хондрома найчастіше зустрічається в трубчастих кістках, рідше в м’яких тканинах.

Залежно від локалізації пухлини щодо кістки розрізняють енхондроми і екхондроми. Енхондроми виростають всередині кістки і своїм зростанням як-би розпирають її. На рентгенологічному знімку даний вид пухлини виглядає як однорідний осередок просвітлення зазвичай округлої форми всередині кістки. Іноді на тлі пухлини можна побачити осередки звапніння хряща. Екхондрома проростає навпаки з кістки в м’які тканини. На рентгенологічному знімку кордон такої пухлини досить складно визначити. На тлі ущільнених м’яких тканин також можуть візуалізоватися ділянки звапніння.

Нашою лабораторією був зафіксований вкрай рідкісний випадок екхондроми, яка виросла в передній частині верхньої щелепи. В даному випадку – пухлина досягла великих розмірів і проросла в порожнину носа. На тлі новоутворення – зони звапніння і окостеніння пухлини.

ЗD реконструкция по данным КЛКТ

Мал.1 Мультипланарна і 3D реконструкція по данних КПКТ.

Срезы экхондромы в различных плоскостях
Мал.2 Сагітальний, аксіальний, фронтальний зрізи демонструють локалізацію екхондроми у фронтальній ділянці верхньої щелепи.
Реконструкция и сегментация опухоли хондромы

Мал.3 3D реконструкція та сегментація за даними КПКТ з виділенням пухлини хондроми.

Патогенетично пухлина представлена зрілим гіаліновим хрящем з включенням невеликої кількості еластичних волокон. Енхондрои схильні до рецидивів.

Лікування енхондроми в даному випадку передбачає проведення резекції ураженої ділянки щелепи з порушенням безперервності щелепи (в зв’язку з великими розмірами) і подальшою кістковою реконструкцією. C метою ранньої діагностики рецидиву потрібна диспансеризація і контрольна рентгенографія (КТ). Рецидиви енхонроми вимагають більш широких абластичних резекцій, так як збільшується ймовірність переродження в злоякісне новоутворення – хондросаркому.

Енхондроми виникають найчастіше в дитячому та юнацькому віці. Діагностуються зазвичай випадково при рентгенологічному обстеженні, так як не визивають ніякої симптоматики.

Leave a Comment