Приклади 3D друку і прототипування

02.09.2013

У даній статті ми наведемо приклади 3D друку і прототипування в нашій лабораторії анатомічних структур черепно-щелепно-лицевої ділянки та виготовлення хірургічних шаблонів (хірургічних направителей) для подальшої імплантації.

Приклад №1

Пацієнт П., жінка, 43 роки, резекція верхньої щелепи зліва. Модель надрукована для планування реконструктивної операції.

Проведено КТ дослідження:

 Спіральна КТ, томограма

Реконструкція, сегментація 3D моделі з видаленням шумів і артефактів:

3D модель пацієнта

Надрукована 3D модель:

Надрукована 3D модель пацієнта

Приклад №2

Виготовлення хірургічних шаблонів (направителей) з опорою на зуби для імплантації.

Пацієнт К., чоловік, 45 років, часткова адентія, проведено КПКТ дослідження, була спланована імплантація з використанням хірургічного шаблону:

ППланування імплантації на основі КПКТ сканування

Зроблене 3D моделювання:

3D моделювання хірургічного направителя

Готовий вид хірургічного шаблону, з опорою на зуби:

Хірургічний шаблон

Приклад №3

Виготовлення хірургічних шаблонів з опорою на кістку.

Пацієнт Р., чоловік 39 років, часткова адентія, виготовлена анатомічна модель:

Виготовлена модель нижньої щелепи

Виготовлений хірургічний шаблон з опорою на кістку:

Хірургічний шаблон, хірургічний шаблон з опорой на кістку

Приклад №4

Пацієнт В., чоловік, 9 років, вроджене недорозвинення гілки щелепи. Анатомічна модель виготовлена з метою підбору дистрактора:

Надрукована 3D модель нижньої щелепи дитини

Leave a Comment