Клінічний досвід використання хірургічних направителей для свердління (Surgi Guide) в дентальній імплантації

11.07.2013

Дентальна імплантація є дорогим хірургічним втручанням, спрямованим на реабілітацію зубощелепної системи у функціональному, естетичному та фонетичному сенсі при частковій або повній адентії.

З кінця минулого століття для планування та впровадження дентальних імплантатів застосовується комп’ютерна томографія щелепи [1]. В процесі розвитку комп’ютерної томографії паралельно створювалися 3-D графічні дентальні комп’ютерні програми, які дозволили не тільки оцінювати анатомо-топографічні умови, а й віртуально планувати впровадження дентальних імплантів [2]. За допомогою деяких з цих програм, існує можливість виготовлення стереолітографічної моделі щелепи і певних хірургічних пристроїв для оперативного втручання [3].

В даний час в нашій лабораторії для пацієнтів з різним ступенем адентії застосовується конусно-променева комп’ютерна томографія  (КПКТ) верхньої та / або нижньої щелепи з наступною обробкою даних в дентальній графічній комп’ютерній програмі SIMPlant.

Сканування проводиться на томографі Gendex CB-500 в положенні пацієнта сидячи.

Параметри сканування: 120 kV; 5mAs; час 9-18 сек; розмір вокселя від 0,2 до 0,4 мм; реконструкція зображення проводиться із застосуванням високороздільного кісткового алгоритму. Отримані дані обробляються в графічній дентальній  комп’ютерній програмі  SIM Plant (Materialise Software) з побудовою мультіпланарних, ортопантомографічних та 3D реконструкцій.

У створеній тривимірній моделі щелепи віртуально розміщуються імплантати. Проводиться оцінка віртуально «впроваджених» імплантатів на предмет співвідношення з усіма анатомічними утворами, а також, з точки зору адекватного їх положення для подальшого ортопедичного етапу лікування (мал.1, Б).

Відмодельований лівий нижньоальвеолярний нерв

Мал. 1А. На панорамному зображенні видно відмодельований лівий нижньоальвеолярний нерв в нижньо-щелепному каналі, віртуально впроваджені імплантати зліва та справа раніше встановлені імплантати.

На поперечних зрізах видно відношення віртуально впровадженого імплантату та нижньощелепного нерву

Мал. 1Б. На поперечних зрізах видно співвідношення віртуально впровадженого імплантату та нижньощелепного нерву.

По створеному плану впровадження імплантатів компанія Materialise Software (Левен, Бельгія) виготовляє стереолітографічну модель щелепи пацієнта з комплектом індивідуальних хірургічних направителей для свердління – Surgi Guide (Мал. 2).

хірургічний шаблон

Мал.2. Стереолітографічна модель щелепи з жорсткофіксованим безпосередньо на альвеолярному відростку шаблоном для свердління.

На сьогоднішній день конусно-променева комп’ютерна томографія  (КЛКТ) є провідною методикою, що забезпечує адекватне зображення для діагностики та планування лікування за допомогою дентальних імплантатів [4, 5]. За допомогою даних комп’ютерної томографії ми достовірно оцінюємо товщину альвеолярного відростку і тіла щелепи, вимірюємо відстані від верхнього краю альвеолярного відростку до нижньощелепного каналу, а також вирішуємо питання про необхідність проведення додаткових остеопластических операцій (Мал. 3).

Відстань від стінки нижньощелепного каналу
Рис.3. На панорамному зображенні відображено відстань від верхнього краю альвеолярного відростка до верхньої стінки нижньощелепного каналу і від дна кісткового дефекту до верхньої стінки нижньощелепного каналу.

На основі аналізу щільності кісткової структури визначаємо тип архітектоніки кістки за класифікацією Lekholm і Zarb. Комп’ютерна томографія забезпечувала точну інформацію не тільки щодо розмірів щелепи, а й анатомічних структур, таких як, нижньощелепний канал, ментальний отвір [6], нижньощелепний отвір, різцевий отвір і верхньощелепні синуси [4].

Розвиток к конусно-променевої  комп’ютерної томографії в поєднанні з графічною комп’ютерною обробкою привів до використання в дентальній імплантології і щелепно-лицевій хірургії мультипланарної, тривимірної візуалізації анатомічних областей та патологічних процесів [4, 5]. В результаті ми отримали можливість раціонально вибрати тип і розмір імплантатів, а також місце впровадження та кут нахилу (вісі) імплантатів.

Ми в клініці створюємо для своїх пацієнтів проект передопераційного плану дентальної імплантації на підставі даних комп’ютерної томографії, імпортованих в програму SIM Plant Materialise, що являє собою точну тривимірну модель щелепи пацієнта з позиціонованими в ній віртуальними імплантатами. При такому плануванні враховується питання не тільки хірургічного, а й ортопедичного етапів лікування.

Комплект індивідуальних хірургічних направителей для свердління – Surgi Guide служить для точної реалізації віртуального плану імплантації за допомогою поетапної фіксації їх на кістці щелепи по ходу операції (у разі протоколу впровадження – відшарування лоскуту). SurgiGuide будується з біоінертного матеріалу за допомогою стереолітографічної машини, являє собою шаблон індивідуальної форми і розміру, який жорстко фіксується безпосередньо на альвеолярному відростку і призначений для свердління кістки. SurgiGuide може бути також фіксований на слизовій оболонці, на зубах або на кістці.

SurgiGuide може бути також фіксований на слизовій оболонці, на зубах або на кістці. У шаблон включені циліндри з медичної нержавіючої сталі висотою 5 мм. З вестибулярної сторони шаблону є невеликі отвори для спостереження за свердлом, його охолодження, і видалення кісткових стружок [3,7] (Мал.4)

Хірургічний шаблон
Мал. 4. У шаблон включені металеві циліндри; з вестибулярної сторони видно отвори для спостереження за свердлом, його охолодження, і видалення кісткових стружок.

Під час оперативного втручання сталеві циліндри хірургічних направителей для свердління Surgi Guide забезпечували нам точний напрям свердла і перешкоджали розсвердлюванню каналу при багаторазовому його проходженні (Рис. 5 А, Б). Використання Surgi Guide запобігало зісковзуванню свердла з гострого кісткового гребеня.

хірургічний направитель

хірургічний направитель

Мал. 5 (А, Б). Інтраопераційні фотографії фіксованих на альвеолярному відростку хірургічних направителей Surgi Guide.

Висновки: При оперативному втручанні без використання Surgi Guide значний час займала інтраопераційна оцінка товщини альвеолярного відростку і тіла щелепи, напрямки свердла, глибини і осі сформованого каналу. При використанні даних комп’ютерної томографії та Surgi Guide вся оцінка проводилася до оперативного втручання на тривимірній графічній і стереолітографічній моделі щелепи пацієнта, що значно скорочувало час операції і мінімізувало всілякі ризики.

Література:
1. Schwarz MS, Rothman SL, Chafetz N, Rhodes M. Computed tomografy in dental implantation surgery. Dent Clin North Am 1989; 33: 555-597.
2. Jacobs R, Adriansens A, Verstreken K, Suetens P and Steenberghe D. Predictability of a three-dimensional planning system for oral implant surgery. Dentomaxillofac Radiol 1999; 28: 105-111.
3. Sarment DP, Sukovic P, Clinthorne N. Accuracy of implant placement with a stereolythographic surgical guide.International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 2003; 18: 571-577.
4. Abrahams JJ. Dental CT Imaging: A Look at the Jaw. Radiology 2001; 219: 334-345.
5. Cavalcanti MGP, Yang J, Ruprecht A, Vannier MW. Accurate linear measurements in the anterior maxilla using orthoradially reformatted spiral computed tomografy. Dentomaxillofac Radiol 1999; 28: 137-140.
6. Solar P, Ulm C, Frey G, Matejka M. A classification of the intraosseous paths of the mental nerve. Int J Oral Maxillofac Implants 1994; 9: 339-344.
7. Abeloos J., Barbier L. Flapless implant insertion and immediate occlusal in the grafted upper jaw using a SurgiGuide. Materialise Headlines 2003; Vol 3.

Comments (1)

Leave a Comment