Переваги Конусно-Променевої Комп’ютерної Томографії (КПКТ):

30.07.2013

Саме технологія Конусно-Променевої Комп’ютерної Томографії (КПКТ) дозволила при мінімальному променевому навантаженні, отримати істинно багатоплощинні і 3D-зображення структур черепно-щелепно-лицевої ділянки в нормі та при патології. Саме технологія Конусно-Променевої Комп’ютерної Томографії (КПКТ) дала поштовх до великого обсягу досліджень з метою діагностики та оцінки патології в області голови та шиї.

17.04.2013

Серед численних революційних подій і переломних моментів в медицині, особливе місце займає відкриття Х-променів. Завдяки цьому відкриттю лікарі отримали можливість побачити те, що раніше було приховано і недоступно для прижиттєвого дослідження. В даний час використання рентгенографії в діагностиці всіляких патологічних процесів вже є стандартною і невід’ємною частиною будь-якого комплексного обстеження.