Приклади обстеження пацієнта на конусно-променевому томографі i-CAT Gendex CB-500

31.08.2013

Шановні колеги! Звертаємо Вашу увагу, що будь-яке рентгенологічне дослідження повинно бути медично обгрунтоване і відповідати основному правилу радіологічної безпеки ALARA (англ. As Low As Reasonably Achieveable) – доза випромінювання повинна підтримуватися на максимально низькому розумно-досяжному рівні.

Вибір, як певного протоколу сканування, так і області дослідження необхідно враховувати для кожного клінічного випадку. Неправильний вибір протоколу сканування може привести до непередбачуваних або до хибних результатів, а відповідно, створити помилку планування лікування.

Приклади зображень в основних протоколах сканування і їх особливості:

1. Протокол обстеження пацієнта по ендодонтичним показаннями.

Дослідження повної дуги верхньої і/або нижньої щелепи з розширенням (розміром вокселя) – 0,125мм, ефективна еквівалентна доза опромінення при дослідженні повної зубної дуги однієї щелепи – 27мкЗв, двох щелеп – 53мкЗв.

Увага! Структури Скронево-Нижньо-Щелепних суглобів при дослідженні в ендодонтичному протоколі не входять. Якщо Вам необхідно досліджувати СНЩС, вкажіть це додатково в направленні, щоб ми могли вибрати відповідний режим томографії.

Клінічний випадок №1 – рентгенологічні ознаки перелому піднебінного кореня і хронічного гранулематозного періодонтиту зуба №16, деструкція замикає пластинки дна верхньощелепного синуса і пов’язану з ним гіпертрофію слизової синуса.

Ортопантомографическая реконструкция верхней челюсти по щечным корням моляров

Аксиальный срез КЛКТ     Сагиттальный срез КЛКТ

Аксіальний і сагітальний зрізи демонструють стан піднебінного кореня – відсутня рентгенологічна безперервність контурів кореня і рентгенконтрастного матеріалу, що виконує просвіт каналу в результаті горизонтального перелому кореня на рівні 2-х мм нижче шийки зуба. Верхівка кореня вкорочена за рахунок зовнішньої резорбції цементу кореня. Періапікальні тканини: широке до 3х мм просвітлення по всій довжині і всіх поверхнях піднебінного кореня за рахунок деструкції кістки і заміщення її грануляційною тканиною, деструкція піднебінної пластинки альвеолярного відростку.

Клінічний випадок №2 – серія осьових зрізів демонструє особливість морфології кореневих каналів зуба №27. Зуб однокореневий, трьохканальний. Всі три канали сходяться в єдиний апікальний отвір. Рентгенологічна картина періапікальних тканин вздовж кореня зуба №15 демонструє перелом кореня цього зуба.

Аксиальный срез КЛКТ Аксиальный срез КЛКТ

Аксиальный срез КЛКТ Коронарный срез КЛКТ

2. Протокол обстеження пацієнта по пародонтологічним показанням.

Дослідження повної дуги верхньої і/або нижньої щелепи з розширенням (розміром вокселя) – 0,2 мм, ефективна еквівалентна доза опромінення при дослідженні повної зубної дуги однієї щелепи – 22мкЗв, двох щелеп – 43мкЗв. В обсяг дослідження включені структури скронево-нижньощелепних суглобів.

Клінічний випадок – обстеження пацієнта з пародонтитом важкого ступеню перебігу. Дані КПКТ демонструють необхідність видалення всіх зубів верхньої і нижньої щелепи і прийняття рішення щодо реабілітації пацієнта шляхом проведення ортогнатичних операцій, імплантації і подальшого виготовлення ортопедичної конструкції з опорою на імплантати.

Мультипланарная и 3Д-реконструкция КЛКТ

3. Протокол обстеження пацієнта по ортодонтичним показанням.

Дослідження повної дуги верхньої і / або нижньої щелепи з розширенням (розміром вокселя) – 0,2 мм, ефективна еквівалентна доза опромінення при дослідженні повної зубної дуги однієї щелепи – 22мкЗв, двох щелеп – 43мкЗв. В обсяг дослідження включені структури скронево-нижньощелепних суглобів.

Клінічний випадок – стан зубо-щелепної системи в процесі ортодонтичного лікування. Ретиновані, дистоповані 13,18,28 зуби з поздовжнім розташуванням коренів. Корінь зуба №13 в медіо-дистальному положенні, анкілоз середньої третини довжини кореня.

3Д-реконструкция КЛКТПанорамный и сагиттальные срезы КЛКТ

Аксиальный срез КЛКТАксиальный срез КЛКТ Коронарный срез КЛКТ

4. Протокол обстеження пацієнта за показаннями дентальної імплантації і аугментації.

Дослідження повної дуги верхньої і/або нижньої щелепи з розширенням (розміром вокселя) – 0,3 мм, ефективна еквівалентна доза опромінення при дослідженні повної зубної дуги однієї щелепи – 13мкЗв, двох щелеп – 25мкЗв. В обсяг дослідження включені структури скронево-нижньощелепних суглобів.

Клінічний випадок – дослідження верхньої щелепи. Стан після екстракції зубів №16,21,28 і ендодонтичного лікування фронтальної групи зубів. Вторинне зубо-альвеолярне зміщення зубів першого сектора у напрямку в область відсутнього зуба №16 і, як результат, поворот по осі і мезіальний нахил зуба №17.

Ортопантомографическая суммационная реконструкция верхней челюсти

Сагиттальный срез КЛКТ     Сагиттальный срез КЛКТ

Визуальный план имплантации

Візуальний план імплантації в області 12 і 22 зубів демонструє необхідність аугментації кістки в апікальній третині або по всій вестибулярній поверхні, так як неможливо спрогнозувати збереження кортикальної пластинки після видалення коренів.

5. Протокол обстеження за показаннями щелепно-лицевої хірургії, контроль після операції.

Дослідження анатомічної області інтересу з розширенням (розміром вокселя) – 0,4 мм, ефективна еквівалентна доза опромінення при дослідженні – 19 мкЗв.

Клінічний випадок – травма. Дослідження середньої третини обличчя, травма вилице-орбітального комплексу праворуч з множинними зсувами фрагментів кістки.

3Д и мультипланарная реконструкция

 Костная 3Д визуализация    Мягкотканная 3Д визуализация

6. Протокол обстеження структур скронево-нижньощелепного суглоба.

Дослідження анатомічних структур СНЩС з розширенням (розміром вокселя) – 0,2мм, ефективна еквівалентна доза опромінення при дослідженні – 43 мкЗв. При необхідності може бути проведено подвійне дослідження в стані звичної оклюзії і в стані максимально відкритого рота.

Клінічний випадок – дослідження проведено в стані відкритого рота за показаннями контролю імплантологічного лікування. Стан СНЩС випадкова знахідка – дегенеративно-дистрофічний остеоартроз правого скронево-нижньощелепного суглоба, остеохандрома?

Мультипланарная реконструкция
Мультипланарна реконструкція демонструє різке звуження і деформацію суглобової щілини справа, яка місцями не візуалізується в результаті кісткового анкілозу. Суглобова головка і горбок сплощені і різко деформовані. Видно кісткові розростання в місці обезвапнянення зв’язок і набряк латерального крилоподібного м’яза.

Мультипланарная реконструкция
Мультипланарна реконструкція демонструє збільшення суглобової головки в передньо-задньому напрямку праворуч, кісткова структура склерозірована у всьому обсязі суглобової головки і суглобового горбка.

Обстеження пацієнтів за ЛОР показаннями.

7. Протокол обстеження структур скроневої кістки.

Дослідження структур скроневої кістки з розширенням (розміром вокселя) – 0,2 мм, ефективна еквівалентна доза опромінення при дослідженні – 43 мкЗв.

Клінічний випадок – хронічний лівобічний середній отит з супутнім мастоїдитом (холестеатома?). Пневмотизація осередків соскоподібного відростку зліва субтотально відсутня. Слухові кісточки візуалізуються в затіненні внаслідок хронічного запального процесу.

Фронтальный срез КЛКТ Фронтальный срез КЛКТ

Фронтальный срез КЛКТ Аксиальный срез КЛКТ

8. Протокол обстеження придаткових пазух носа.

Дослідження придаткових пазух носа з розширенням (розміром вокселя) – 0,3 мм, ефективна еквівалентна доза опромінення при дослідженні – 25 мкЗв.

Клінічний випадок – гострий правобічний риносинусит, ретенційна кіста лівого верхньощелепного синусу, викривлення носової перегородки в області переднього кінця середньої носової раковини, зуби верхньої щелепи інтактні.

Фронтальный срез КЛКТ Коронарный срез КЛКТ

Аксиальный срез КЛКТ Аксиальный срез КЛКТ
Мультипланарні зрізи демонструють 100% втрату повітряності правого верхньощелепного синуса, поширення тіні в середній та нижній носовий хід, середню групу клітин гратчастого лабіринту і частково в дно правої лобної пазухи. На тлі зміненої слизової визначаються поодинокі дрібні бульбашки повітря, що є ознакою гострого процесу. Остіомеатальний комплекс праворуч затінений. Всі кісткові структури без ознак деструкції.

Leave a Comment