Особливості томографічного зображення

23.01.2015

Для візуальної і кількісної оцінки щільності структур, які досліджують за допомогою методу КТ, використовують шкалу ослаблення рентгенівського випромінювання, яка отримала назву шкали Хаунсфільда. Діапазон одиниць шкали (Hounsfield units, HU), що відповідають ступеню ослаблення рентгенівського випромінювання анатомічними структурами організму, становить від -1024 до 3071. Середній показник у шкалі Хаунсфільда ​​(0 HU) відповідає щільності води, негативні величини шкали – щільності повітря і жирової тканини, позитивні – м’яких тканин, кісткової тканини і щільних речовин (емаль зуба, металеві протези, імплантати).

Слід пам’ятати, що вимірювання показників ослаблення рентгенологічного випромінювання можуть відрізнятися на різних апаратах, тому вимагає певного калібрування пристрою в разі, коли інформація про рентгенологічну щільність використовується в процесі біомеханічного моделювання для непрямої оцінки фізико-механічних властивостей кістки.

Орієнтовна рентгенологічна щільність різних типів тканин:

Кісткова тканина – 226 – 3071 HU
Кортикальний шар – 590 – 2180 HU
Губчастий шар  – 148 – 661 HU
Емаль зубу – 1550 – 3071 HU
М’язова тканина – -5 – 135 HU
Жирова тканина – – 205 – – 50 HU
Шкіра – – 700 – – 150 HU
Зубні протези – 800 – 3071 HU

Линейный график плотности структур по шкале Хаунсфильда

Мал.1 Лінійний графік щільності структур за шкалою Хаунсфільда ​​від щільності повітря верхньощелепного синусу через щільні кісткові структури до м’яких тканин.

Звичайний комп’ютерний монітор здатний відображати до 256 відтінків сірого кольору. У зв’язку зі значною шириною шкали Хаунсфільда ​​(всього 4096 чисел ослаблення) і нездатністю існуючих моніторів відобразити всі її діапазони в чорно-білому спектрі для кращої візуалізації анатомічних структур використовують програмні засоби перерахунку сірого градієнта залежно від обраного інтервалу шкали (так звана ширина вікна). Ширина вікна – це величина різниці найбільшого і найменшого коефіцієнтів поглинання, що відповідає заданому перепаду яскравості (кістковий режим, режим візуалізації м’яких тканин і т.д.). В цьому випадку втрачається інформація про структури, щільність яких виходить за межі обраного діапазону, однак, структури, близькі по щільності, можна добре відрізнити.

Leave a Comment