Стандарти КПКТ Європейської Академії стоматологічної та щелепно-лицевої радіології (EADMFR)

20.11.2013

У даній статті ми перерахуємо основні положення директиви European Academy DentoMaxilloFacial Radiology (EADMFR), що складається з 20 основних правил проведення конусно-променевої комп’ютерної томографії та тривимірної візуалізації.

logo

 1. КПКТ дослідження не повинно проводитися без зібраного анамнезу та обстеження пацієнта.
 2. Виконання КПКТ дослідження повинно бути обґрунтованим для кожного пацієнта, аби користь від його виконання перевищувала пов’язаний з ним ризик.
 3. КПКТ дослідження повинно надавати нову інформацію для вибору тактики лікування пацієнта.
 4. КПКТ дослідження не повинно «рутинно» повторюватися у пацієнта без попередньої оцінки користі і ризику, що випливає з такого обстеження
 5. Лікарі, що направляють на КПКТ дослідження до іншого лікаря, повинні надати йому відповідну клінічну інформацію (результати об’єктивного і суб’єктивного обстеження), щоб той, хто виконуватиме КПКТ дослідження міг правильно провести процес оцінки.
 6. КПКТ дослідження повинне виконуватися тільки тоді, коли діагностична проблема не була вирішена за допомогою традиційних рентгенівських знімків з меншою дозою опромінення.
 7. Зміст зображень КПКТ дослідження повинно отримати ретельну оцінку, а результат має бути представлений у вигляді письмового рентгенологічного опису.
 8. Якщо існує ймовірність, що буде необхідна оцінка м’яких тканин у пацієнта, слід вибрати спіральну КТ або МРТ дослідження.
 9. Устаткування для проведення КПКТ досліджень має пропонувати вибір величини зони сканування. При наявності такого вибору, під час дослідження слід використовувати обсяг з найменшою можливою дозою випромінювання в залежності від клінічної ситуації.
 10. Якщо є можливість вибору розширення картинки в апараті КПКТ, завжди слід вибирати таке розширення, щоб воно було пристосоване до діагностичних очікувань і в цих умовах забезпечувало найменшу можливу дозу.
 11. Для кожного встановленого апарату КПКТ слід підготувати і впровадити відповідну систему забезпечення якості, разом з обладнанням, технікою виконання дослідження і процедурами контролю якості.
 12. Завжди слід користуватися системами, які полегшують позиціонування пацієнта (лазерні маркери).
 13. Всі нововстановлені апарати КПКТ повинні пройти детальне тестування на придатність до початку їх використання, щоб забезпечити оптимальний радіологічний захист персоналу, пацієнтів та випадкових осіб.
 14. Апарат КПКТ повинен проходити регулярне планове тестування, щоб встановити чи не погіршились з часом умови радіологічного захисту персоналу та пацієнтів.
 15. Щодо захисту персоналу, який обслуговує апарати КПКТ, слід керуватися вказівками, виділеними в секції 6 документа Європейської комісії «Radiation Protection 136. European Guidelines on Radiation Protection in Dental Radiology».
 16. Всі особи, які працюють з апаратами КПКТ, повинні пройти відповідне теоретичне і практичне навчання проведення рентгенологічної діагностики і забезпечення радіологічного захисту.
 17. Необхідно безперервне вдосконалення і навчання, особливо після установки нового апарату КПКТ або при впровадженні нових методик дослідження.
 18. Стоматологи, що використовують апарат КПКТ, які раніше не пройшли відповідне теоретичне і практичне навчання, повинні пройти додаткове теоретичне і практичне навчання, підтверджене вищим академічним навчальним закладом (університет або відповідна йому організаційна одиниця). Якщо в даній країні існує спеціалізація стоматологічної та щелепно-лицевої рентгенології, за форму та проведення програми навчання повинен відповідати стоматологічний та щелепно-лицевий рентгенолог.
 19. Рентгенологічний опис КПКТ досліджень зубів, альвеолярних відростків, нижньої і верхньої щелепи до рівня дна порожнини носа (наприклад, дослідження з апаратів з зоною сканування 8 см x 8 см або менше) має бути виконано відповідно навченим стоматологічним та щелепно-лицьовим рентгенологом, або, якщо це неможливо – відповідно підготовленим лікарем стоматологом.
 20. При КПКТ дослідженнях з малою зоною сканування, що виконуються за нестоматологічними показаннями (наприклад, оцінка скроневої кістки) і всіх КПКТ досліджень по щелепно – лицьовим показаннями (всі дослідження з полем візуалізації, які виходять за зуби, альвеолярні відростки, щелепу з скронево-нижньощелепного суглобами і верхню щелепу до рівня дна порожнини носа) радіологічний опис має бути виконано стоматологічним та щелепно-лицьовим рентгенологом або лікарем-рентгенологом.

Leave a Comment